Çalışma Adı:
Dilatasyon
Hizmet Süreci:
5 Yıl
Lokasyonlar:
Adana ve çevre
Dilatasyon Çalışmaları

Bitişik ve birbirinden bağımsız olarak inşa edilen yapıların arasında bırakılan boşluğa dilatasyon derzi denir. Yapıladaki hareketlilik sonucu geniş oturumlu yapıların tamamının bu hareketten etkilenip hasar görmesini engellemek yada hasarı en aza indirgemek için yapılan yatay ve düşey dilatasyon derzlerdir.Yapının oluşturulacağı zemin ve kullanım şekline bağlı olarak dilatasyon farklılık gösterir.

Zemindeki hareketlerden ve genleşmelerden yapının etkilenmemesi ve tamamının hasar görmemesi için belli uzunluktan sonra yapı bir bütün olmaktan çıkarılıp bağımsız iki yapı olarak inşaa edilmelidir. Farklı yükseklikteki binalarda ağırlık ve zemin etüdü farkından dolayı oturmalar farklı olacağından dilatasyon derzi bırakılır.